Zjazd Delegatów w Poznaniu
19.09.2013.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział im. Stefanii Wołynki  w Poznaniu uprzejmie informuje, że w  dniu 23 września br, w godzinach 12:00 - 16:00 odbędzie się Zjazd Delegatów Oddziału. Miejsce Zjazdu: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbaty 15 w Poznaniu , salka konferencyjna D001, parter budynku, szczegóły w Punkcie Informacyjnym Centrum. W trakcie Zjazdu zaplanowaliśmy wykład, który wygłosi  kol. Wojciech Kapała pn:  „Poczucie zdrowia i satysfakcji z pracy zawodowej  u pielęgniarek/pielęgniarzy po 50. roku życia – wstępna analiza wyników badania ankietowego”.