Kurs języka angielskiego dedykowany pracownikom ochrony zdrowia
20.08.2013.

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego dedykowany pracownikom opieki zdrowotnej, w szczególności pielęgniarkom, położnym oraz pozostałemu personelowi pracującemu z klientem usług opieki zdrowotnej.
Jeżeli jesteś osobą zatrudnioną lub prowadzisz działalność w zakresie opieki zdrowotnej i szukasz możliwości nauki języka angielskiego dopasowanej do Twoich potrzeb i wymagań branży - projekt „Recepta na kompetencje” jest odpowiedzią na Twoje oczekiwania.
Do kogo skierowane są szkolenia?

Szkolenia są skierowane do osób spełniających następujące wstępne warunki:
 • Samozatrudnieni – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników, posiadający siedzibę/oddział lub inną wyodrębnioną jednostkę na terenie województwa mazowieckiego prowadzący działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 2007: Sekcja Q, Dział 86) LUB
 • Pracownicy, pracujący lub zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zatrudnieni w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach posiadających siedzibę/oddział lub inną wyodrębnioną jednostkę na terenie województwa mazowieckiego prowadzący działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 2007: Sekcja Q, Dział 86).

Jak zorganizowany jest cykl szkoleniowy?
Założenia projektu przewidują udział Uczestnika w jednej edycji kursu składającej się obligatoryjnie z:
 • 120 godzin lekcyjnych zajęć z języka angielskiego sprofilowanego na język medyczny, pracę z pacjentem, komunikację w środowisku medycznym, słownictwo stosowane w ochronie zdrowia i w pracy z pacjentem.
 • Oraz 32 godzin lekcyjnych z zakresu umiejętności osobistych z zakresu komunikacji z pacjentem, trudnym klientem, radzenia sobie ze stresem i obiekcjami.
Oferta skierowana jest zarówno do osób początkujących, jak i tych które chcą doskonalić posiadane już umiejętności językowe (grupy szkoleniowe o różnym poziomie zaawansowania)

Planowany wstępny grafik zajęć:
 • Wariant 1 Godz. 7.15-8.45 – Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne
 • Wariant 2 Godz.17.15 lub później – Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne
 • Wariant 3 Sobota Godz. 9.00 – Zajęcia 1 raz w tygodniu 4 godziny lekcyjne
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniach?
Aby skutecznie zgłosić swoje uczestnictwo w szkoleniach należy:
 • zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
 • niezwłocznie wypełnić i dostarczyć Formularz zgłoszeniowy do biura projektu
 • następnie wypełnić i dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu
 • oczekiwać na informację zwrotną z biura projektu nt. terminu rozpoczęcia zajęć i przyporządkowania do grupy szkoleniowej.

Koszt udziału w kursie: BEZPŁATNY – udział w projekcie jest w całości
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Więcej informacji na stronie
www.receptanakompetencje.pl

Kontakt pod nr tel. 731-050-599 lub 606-135-639 lub 502-511-204 lub
e-mail: rekrutacja@receptanakompetencje.pl