Koło PTP przy O PTP w Łodzi 2008-2013
21.06.2013.

Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego PTP w Łodzi

Koło PTP przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego PTP w Łodzi powstało z inicjatywy Doroty Kilańskiej i ówczesnych studentów jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich roczników 2003-2008 i 2004-2009. Powołane zostało Uchwałą Zarządu Oddziału Nr 1/2008 w listopadzie 2008 roku jako Koło przy Zarządzie Oddziału w składzie:

Zarząd Koła:

·        Przewodnicząca - Joanna Gąsiorowska

·        Wiceprzewodniczące - Danuta Zając i Anna Będzichowska

·        Sekretarz – Joanna Zielewska

·        Skarbnik – Ewa Michalska

  Komisja Rewizyjna: 

·        Przewodnicząca – Agnieszka Nowak

·        Członkowie – Agnieszka Niedźwiecka i Ewa Trzustowska.

  Obecnie Koło liczy 28 członków. W zebraniach regularnie uczestniczy 60% osób. Pielęgniarki należące do Koła zorganizowały:  

9 marca 2009 r. w siedzibie OIPiP w Łodzi spotkanie nt.: Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w instytucjach opieki społecznej - wykład oparty na przeprowadzonych badaniach wygłosiła Danuta Zając:

4 maja 2009 r., otwarte spotkanie nt. kształtowania się autonomii pielęgniarskiej. Swoje badania na ten temat przedstawiła Agnieszka Nowak podczas prezentacji zatytułowanej „Poziom świadomości pielęgniarek w zakresie autonomii zawodowej. Natomiast Katarzyna Babska omówiła wybrane zagadnienia nt: Samodzielności pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad pacjentem dializowanym otrzewnowo;

14 września 2010 r. - Konferencję naukowo-szkoleniową pt. ”Pielęgniarki - liderkami w opiece długoterminowej dzieci i dorosłych” w ICZMP w Łodzi.  

Ponadto członkowie Koła czynnie uczestniczyli w pracy Zarządu Oddziału współorganizując spotkania i konferencje: 14 września 2012 r. w Urzędzie Miasta Łodzi Konferencję z okazji 55. rocznicy utworzenia Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pt.: „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości – wczoraj, dziś i jutro”. Obrady odbywały się w trzech blokach tematycznych: „Wczoraj łódzkiego pielęgniarstwa”, „Pielęgniarka – funkcjonariusz publiczny” oraz „Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością”; 6 listopada 2012 r. w Centrum Dydaktyczno-Klinicznym UM w Łodzi odbyło się międzynarodowe seminarium na temat ekspozycji zawodowej na czynniki biologiczne personelu medycznego pt.: „Nasze bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo pacjenta – Dyrektywa 32/2010/EU. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo wykonywania zawodów medycznych w UE”. Na seminarium zaproszono także przedstawicieli stowarzyszeń pielęgniarskich z innych krajów, takich jak: Czechy; Bułgaria; Słowacja; Rumunia.

Zdjęcie Zdjęcie

Członkowie Koła brali czynny udział w konferencjach naukowych na ternie kraju, publikowali artykuły (16 w ciągu kadencji) w Biuletynie OIPiP w Łodzi. Wiele Koleżanek z Koła współpracowało z innymi organizacjami/stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska, w tym z OIPiP.

 19 marca 2013 r. odbyło się na terenie OIPiP zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła przy Zarządzie Oddziału PTP w Łodzi, któremu przewodniczyła Joanna Gąsiorowska. Spotkanie to poprzedzało czerwcowe wybory do nowego Zarządu OW PTP. J. Gąsiorowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej Koła z powodu podjęcia nowych obowiązków w samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych.

W wyniku głosowania ustalono następujący skład Zarządu Koła przy OW PTP na lata 2013-1017:

1.      Katarzyna Babska – Przewodnicząca

2.      Danuta Zając – Wiceprzewodnicząca

3.      Joanna Gąsiorowska – Sekretarz

4.      Marta Swarzyńska – Skarbnik

5.      Danuta Ciechomska – Członek.

Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane:

1.      Agnieszka Nowak – Przewodnicząca

i członkowie:

2.      Elżbieta Kozioł

3.      Maria Majchrowska

 Przewodnicząca OW PTP w Łodzi - Janina Żurawska podkreśliła duży wkład pracy na rzecz PTP koleżanek z Koła przy Uniwersytecie Medycznym: D. Kilańskiej, B. Kunikowskiej, B. Łopacińskiej oraz z Koła przy OW PTP – K. Babskiej, J. Gąsiorowskiej, M. Majchrowskiej, E. Mrowińskiej, A. Nowak, M. Swarzyńskiej, D. Zając, a także – Seniorek z Komisji Historycznej – Barbary Dobrowolskiej i Marii Rzepkowskiej.

Zebrane dziękując sobie wzajemnie za dotychczasową współpracę, w tym – szczególnie zaangażowanym w działalność społeczną koleżankom, zwłaszcza ustępującej Przewodniczącej Koła – Joannie Gąsiorowskiej, złożyły równocześnie gratulacje nowej Przewodniczącej - Katarzynie Babskiej z życzeniami sukcesów i dalszej owocnej współpracy koleżanek na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek.                                                                                                                                                             Przygotowały: J.G. i E. M.-P.