Konferencja podsumowująca Projekt FHNRs
20.06.2013.

W imieniu Partnerów Projektu uprzejmie informuję, że w dniach 5 i 6 września 2013 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Pielęgniarka Zdrowia Rodziny" (Family Health Nurse), WHO.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie >>>

 

W ramach projektu porównywano kompetencje pielęgniarek pracujących w środowisku zamieszaknia w krajach UE, opracowywana była definicja FamNrsE oraz przewodnik do nauczania pielęgniarek FamNrsE dla drugiego poziomu studiów (pielęgniarka zaawansowanej praktyki).

 

W projekcie uczestniczą partnerzy: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi.

Projekt jest pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia jako kontynuacja działań w zakresie Deklaracji Monachijskiej "Pielęgniarki i Położne na rzecz Zdrowia"

 

Informacje o Konferencji na stronie www >>>

Program: Family Health Nursing in European Communities Final Project Conference