Medal Florencji Nightingale - setna rocznica
14.06.2013.

Czy wiecie, że 16 maja 2012 minęła setna rocznica ustanowienia najwyższego miedzynarodowego odznaczenia w przyznawanego pielęgniarkom i pięgniarzom, osobom z pomocniczego personelu Czerwonego Krzyża Medalu im. Florance Nightingale?

Medal ten jest przyznawany przez Miedzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

osobom, które wyróżniły się czynami wymagającymi ofiarnosci i wyjatkowej odwagi w niesieniu pomocy ludziom zarówno w czasie wojen jak i pokoju, ofiarom konfliktów, kataklizmów i katastrof a także za wyjątkowe zaslugi, działalność innowacyjną na rzecz zdrowia publicznego i edukacji pielęgniarek.

Został on ustanowiony dla uczczenia pamięci czynów Florance Nightingale na rzecz poprawy opieki nad rannymi i chorymi.

Medal oraz zasady jego przynawania został ustanowiony Uchwałą Międzynarodowego Czerwonego Krzyża na IX Konferencji w Waszyngtonie 16 maja 1912 roku. Po raz pierwszy został przyznany w setną rocznicę urodzin F.Nightingale 12 maja 1920 roku. (więcej szczegółów wraz z Galerią Medalistek polskich na stronie http://www.wmpp.org.pl

 

Przypominamy iż w 2013 roku odbedzie się kolejna edycja przyznawania Medalu im. Florance Nightingale. Prosimy o przygotowanie wniosków do nominacji .

 

 

 Medalistki Medalu Florencji Nightingale 1923 - 2009

 

42 edycja Nagrody „Medal Florence Nightingale”  12 maj 2009 

 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zaprasza do zgłaszania nazwisk pielęgniarek, wolontariuszy w pielęgniarstwie, aktywnych członków organizacji, które spełniają kryteria Regulaminu Medalu Florence Nightingale (są stowarzyszeni w Narodowym Czerwonym Krzyżu, Stowarzyszeniu Narodowym Czerwonego Półksiężyca, towarzystwa medycznego, pielęgniarskiego, w którym członkowstwo jest dobrowolne).

Kandydatury muszą zostać przekazane do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do 2 marca 2009r. do Genewy.

Medal jest przyznawany co dwa lata w rocznicę urodzin Florencji Nightingale (12 maja).
Został On ustanowiony na 9 Konferencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Waszyngtonie w 1912 r., która to Konferencja zdecydowała o założeniu funduszu na pamiątkę i w uznaniu wyjątkowych zasług humanitarnych Florencji Nightingale.
 
Medal jest przyznawany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie.

 

Kto może otrzymać Medal?
         
Zgodnie z Art 2 Regulaminu Medalu:

Pielęgniarka, wolontariusz pielęgniarstwa, którzy wyróżnili się szczególnie w czasie działań wojennych czy pokoju;

  • osoba wyjątkowej odwagi i oddania do rannych, chorych lub niepełnosprawnych albo do cywilnych ofiar konfliktu albo katastrof i
  • osoba zasłużona we wzorowej praktycznej opiece lub pioniersko, duchowo i twórczo zaangażowana w dziedzinie zdrowia publicznego albo edukacji pielęgniarskiej;
  • osoba, która jest na emeryturze, lub pośmiertnie w przypadku, gdy od tej sytuacji nie minęły 2 lata;
  • osoba zaangażowana na rzecz organizacji Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, Lwa i Słońca oraz organizacji medycznej, pielęgniarskiej, w której przynależność i działalność jest wolontaryjna. W przypadku osób o wyjątkowych zasługach kryteria te mogą być bardziej elastyczne.Medal nie jest nagrodą za długoletnią pracę nie stanowi też nagrody dla uwieńczenia kariery zawodowej.

 

Kto może wnioskować o przyznanie Medalu?
Organizacja Narodowego Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, Lwa i Słońca, organizacja medyczna, pielęgniarska, której członkowstwo JEST WOLONTARYJNE (art. 6 Prawa o stowarzyszeniach Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz.  1055.) 


Można zgłosić jedną lub więcej kandydatur.
 

Gdzie należy składać wnioski?

 

Narodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Półksiężca (Polski Komitet Czerwonego Krzyża)

- termin wskazany przez Komitet

www.pck.pl

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Mokotowska 14,
00-950 Warszawa,
Sekretariat: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. (22) 326-12-86,
fax: (22) 628-41-68

do wiadomości Narodowego Towarzystwa Pielęgniarskiego Członka ICN adres:

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Al. Reymonta 8/12;
01-842 Warszawa                                                                                

Wnioski muszą być złożone w jednym z języków: angielskim, hiszpańskim lub francuskim;


Termin zgłaszania Kandydatur: 2 marca 2009
Art. 8 Regulaminu Medalu określa, że:
Dokumenty muszą być sygnowane przez Narodowy Komitet Czerwonego Krzyża, a kandydatura musi otrzymać jego poparcie.


Ponadto:

  • zgłoszenia niesygnowane przez Narodowy Komitet Czerwonego Krzyża nie będą rozpatrywane.
  • zgłoszenia, które wpłyną Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża po terminie 2 marca 2009r., będą rozpatrywane w kolejnej edycji nagrody tj. w 2011r


wszelkie pytania proszę kierować na adres - Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  wniosek można otrzymać pod adresem Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 

Informacje w prasie o Medalu Florencji Nightingale:

 

Sylwetki wybitnych pielęgniarek

Medal Florence Nightingale dla Polki 

Laureatki Medalu Florence Nightingale w województwie Śląskim

 

Pielęgniarki na medal

 

Pielęgniarki regionu Wielkopolski odznaczone Medalem F.N.

 

Medale Florence Nightingale dla polskich pielęgniarek

MUZEUM FLORENCE NIGHTINGALE
 
FUNDACJA IM FLORENCJI NIGHTINGALE