MDP życzenia z Poznania
08.05.2013.
Najserdeczniejsze życzenia z okazji

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

dużo optymizmu, wewnętrznego spokoju, radości i wszelkiej pomyślnościwszystkim członkom oraz sympatykom życzy

Zarząd

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Oddział im. Stefanii Wołynki

w Poznaniu