VI posiedzenie Rady ds. e-zdrowia w pielęgniarstwie
25.02.2013.
W dniu 22.02.2013 r. odbyło się VI posiedzenie Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie, Rada ds. ICNP (R), powołana w 2010 r. została włączona do Rady ds. e-zdrowia (Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). 
Na posiedzeniu podzielono prace dotyczące przygotowania planów opieki dla potrzeb dokumentacji elektronicznej pod nadzorem merytorycznym konsultantów krajowych ds. pielęgniarstwa dr n med. Anny Koper (pielęgniarstwo onkologiczne), dr n med Elżbiety Szwałkiewicz (opieka długoterminowa), mgr Izabeli Kołacz (opieka paliatywna), dr n. med. Anna Andruszkiewicz (pielęgniarstwo geriatryczne). 
Powołano zespół roboczy zajmujący się przygotowaniem architektury dokumentacji dla pielęgniarstwa (ujednoliconego wzoru dokumentacji medycznej), w tym karty oceny pacjenta z wykorzystaniem kart oceny stanów pacjenta wskazanych przez konsultantów krajowych. Zespół będzie realizował zadania pod kierunkiem mgr Ewy Orawczak ( WSzZ w Opolu). 

Działania  mają na celu zbudowanie narzędzia, które ma być proste w obsłudze i poprawić dokumentowanie w pielęgniarstwie w oparciu o Klasyfikację ICNP (R). 
Podjęto decyzję, że w platformie P1 powinny znajdować się terminy z 7 osi ICNP (R).
Platforma powinna umożliwić uzyskanie danych o zakresie zadań realizowanych przez pielęgniarki i z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych jak np. NPHPD, LEP (C), które zostaną wskazane przez środowisko pielęgniarskie (więcej http://www.ptp.na1.pl/pliki/ICN/ICN_pomiar_obciazenia_praca_03_11_2009.pdf)  umożliwić zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w Polsce, określenie jej kosztów i zasobów niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
Konsultacje i szkolenia będą realizowane w Akredytowanym Centrum Badania i Rozwoju przy UM  w Łodzi pod kierunkiem dr n med. Jolanty Glińskiej - więcej o ACBiR http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=131

Z badania przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie wynika, że ICNP (R) do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo została implementowana w 9 uczelniach, w których prowadzono zajęcia z wykorzystaniem ICNP (R) dla ponad 5000 pielęgniarek, w 2 uczelniach - 200 studentów otrzymało jedynie informację o Klasyfikacji (stan na 20.02.2013 r.).  
Nauczanie Klasyfikacji jest realizowane na przedmiotach:
1. Podstawy pielęgniarstwa.
2. Teoria pielęgniarstwa.
3. Filozofia i teoria opieki położniczej.
4. Pielęgniarstwo europejskie.
5. Pielęgniarstwo chirurgiczne.
6. Pielęgniarstwo internistyczne.
7. Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.
Największe osiągnięcia w tej dziedzinie w Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w  Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i CM w Bydgoszczy.

Przewodnicząca Rady ds. e-zdrowia w pielęgniarstwie w  CSIOZ 
D. Kilańska