Pielęgniarka - Funkcjonariusz publiczny, Łódź
07.01.2013.

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

we współpracy z

Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Oddział w Łodzi

Zaprasza na

Konferencję pt:

Aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w
świetle aktualnych zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia"

 1 lutego 2013 r.

Miejsce Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

przewidywany czas od godz. 9 00 – 15 00

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dn. 15.01.2013 na adres:


OIPiP w Łodzi , ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji oraz karta zgłoszenia dostępna na stronie
www.oipp.lodz.pl/ - komunikaty 

KARTA ZGŁOSZENIA:

http://www.oipp.lodz.pl/tmp/userfiles/file/karta%20zgloszenia.pdf