EFN wspiera działania na rzecz norm obsad pielęgniarskich
02.01.2013.
Zobacz list wystosowany do Premiera RP, Ministra Zdrowia