e-zdrowie_wszystko o ICNP (R)
22.11.2012.

  

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP ® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.


ICNP® powstała i jest rozwijana jako specjalny projekt Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) - największej organizacji międzynarodowej reprezentującej interesy tej grupy, zrzeszającej 135 krajów. Pomysł klasyfikacji pielęgniarskiej ponadnarodowej pojawił się w 1989 r., gdy pielęgniarki same zdecydowały, że potrzebują uporządkować terminologię specjalistyczną, pozwalającą precyzyjnie opisywać działania/interwencje pielęgniarskie na podstawie zgromadzonego wywiadu.


Słownik pojęć zaczęto budować w 1991 roku, jego pierwsza robocza edycja powstała w 1993 r., w 1994 r. zainicjowano tworzenie struktury terminów. Kluczowymi zmiennymi dla terminów przyjęto pojęcia - nursing phenomenon (zjawisko pielęgniarskie), nursing actions (działania pielęgniarskie) oraz nursing diagnosis (diagnozy pielęgniarskie), które stały się nazwami trzech części, z których składały się wersje ICNP® Alfa i Beta. W druku słownik ukazał się w 2005 r. jako wersja ICNP® Version 1.0 (ICNP® V1), wersja ta posiadała znacząco zmienioną i uproszczoną strukturę.

 

Wśród przyczyn wprowadzania klasyfikacji odnoszących się do praktyki pielęgniarskiej wymienia się najczęściej:

 1. standaryzację słownictwa, jakim posługują się pielęgniarki;
 2. wysoki poziom wzajemnego zrozumienia między grupami pracującymi nawet w skrajnie odmiennych warunkach i kulturze;
 3. poszerzenie wiedzy pielęgniarek na temat relacji między diagnozą pielęgniarską, działaniem a jego wynikiem;
 4. rozwój baz danych i systemów informacyjnych wspomagających działalność bieżącą i zarządzanie ochroną zdrowia;
 5. wspieranie nauczania i rozwoju zawodowego;
 6. określanie niezbędnych nakładów na opiekę pielęgniarską;
 7. planowanie zasobów niezbędnych w codziennej praktyce;
 8. nawiązanie do innych medycznych systemów klasyfikacji. (MK, 2012)

ICNP® - definicja
Ujednolicony system języka pielęgniarskiego, terminologia stosowana w praktyce pielęgniarskiej, ułatwiająca porównywanie pojęć stosowanych w konkretnych placówkach z istniejącymi systemami terminologicznymi.
·        podstawowa wersja ICNP® w języku angielskim
·        następnie tłumaczenia na języki narodowe.
·        możliwe jest istnienie tylko jednej wersji narodowej/ językowej dla każdego państwa i języka
·        terminy i definicje wymienione w słowniku ICNP® są zgodne z międzynarodową normą ISO 1087-1:2000 Vocabulary (Terminologia: zasady i koordynacja)
·        definiowanie: zasada przewagi zrozumiałości nad poprawnością lingwistyczną. (MK, 2012)

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej - ICNP ® jest własnością i jest chroniona prawem autorskim przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) i jest:

 • rozwijana na doświadczeniach innych klasyfikacji
 • program o zasięgu międzynarodowym pod auspicjami International Council of Nurses (ICN)
 • referencyjna (fundamentalna) dla standardu terminologicznego ISO – wytycznych dla rozwijania wszystkich terminologii pielęgniarskich
 • reprezentatywna dla środowiska pielęgniarskiego w kontekście całej opieki zdrowotnej – mapowana do SNOMED CT, ICF, włączona w struktury Rodziny Klasyfikacji WHO. (MK, 2012)

 

ICNP (R) jest podstawowym elementem tworzenia I-NMDS (Międzynarodowego Minimalnego Zbioru Danych o Pielęgniarstwie), który będzie zawierać podstawowe, niezbędne, minimalne danych, jakie będą gromadzone podczas świadczenia opieki pielęgniarskiej. I-NMDS to ramy dla gromadzenia informacji do opisu i badania pielęgniarstwa, praktyki pielęgniarskiej, zasobów opieki zdrowotnej i wybranych problemów związanych z pielęgniarstwem. (MK)

 W 2012 r. powstała Rada ds e-zdrowia w Pielęgniarstwie, której zadaniem będzie między innymi wypracowanie wzorów dokumentacji elektronicznej.

ICNP (R) jest podstawowym elementem tworzenia I-NMDS (Międzynarodowego Minimalnego Zbioru Danych o Pielęgniarstwie), który będzie zawierać podstawowe, niezbędne, minimalne danych, jakie będą gromadzone podczas świadczenia opieki pielęgniarskiej. I-NMDS to ramy dla gromadzenia informacji do opisu i badania pielęgniarstwa, praktyki pielęgniarskiej, zasobów opieki zdrowotnej i wybranych problemów związanych z pielęgniarstwem. (M.Kisilowska)

 


Postanowienia w sprawie wdrożenia Klasyfikacji do praktyki pielęgniarskiej w Polsce znajdują się na stronie >>>

Klasyfikacja w "Rodzinie Klasyfikacji" Światowej Organizacji Zdrowia" WHO, więcej  >>>


 

W Polsce projekt był prowadzony od 2000 r. przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, które było odpowiedzialne za tłumaczenie wersji 1.0, 1.1, 2.0 i 3.0 wraz Akredytowanym Centrum Badania i Rozwoju ICNP ®, które przejęło to zadanie w 2010 r.

Klasyfikacja w PTP prowadzona była (od 2006 r.) przez Zespół ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP (R) ) przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - uchwała [POBIERZ]. Koordynator Projektu -  Dorota Kilańska, kontakt: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Za rozwijanie i badania Klasyfikacji na świecie odpowiadają Akredytowane Centra Badania i Rozwoju ICNP ® Międzynarodowej Rady Pielęgniarek i Położnych (ICN), które posiadają akredytację Międzynarodowej Rady Pielęgniarek i są miejscem, punktem kontaktowym z ICN.


 

W Polsce za wdrażanie ICNP ® odpowiada:

Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy UM w Łodzi

kontakt w razie pytań/konsultacje:

Uniwersytet Medyczny, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

90 – 136 Łódź ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58

Telefon: 48 42 678 87 53 

Dyrektor Centrum dr Dorota Kilańska, mgr piel.

email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

strona www

 Informacje z działalności Centrum >>>> 


ZASOBY W JĘZYKU POLSKIM

   Aktualne tłumaczenie ICNP ® PL wersja 3.0 przekazana do ICN dnia 3. listopada 2012 r.

 1. Internetowy terminarz działań ICNP w Polsce – Kalendarium od 2000 r.
 2. Rekomendacje Rada ds. ICNP (R) przy CSIOZ
 3. Katalog w zakresie opieki paliatywnej w j. polskim
 4. ISO 18104:2011
 5. Nagrania wystąpień prelegentów na Konferencji CSIOZ w dniach 2-3.07.2012 r. Jachranka dotyczące telepielęgniarstwa i ICNP ®
 6. Prezentacje ICNP 2-3.07.2012 r. Konferencja CSIOZ, Jachranka
 7. Informacje ze spotkań Zespołu ds. ICNP ® przy ZG PTP 2008-2009
 8. Biuletyn ICNP w j. angielskim
 9. Stanowisko Konsultantów Krajowych z dnia 11.09.2013 r.  

Informacje o tworzeniu terminologii w Klasyfikacji ICNP ®

 1. Projekty Realizowane w ICN w zakresie ICNP ® 
 2. Architektura dokumentacji pielęgniarskiej – publikacja w ramach projektu "Telenurse for Health Care. European Commision DG XIII; Topic ICNP in CEE Countries (1999-2001),
 3. Techniczne możliwości wdrożenia Klasyfikacji ICNP (R) - przewodnik (w j. ang.)
 4. Katalogi diagnoz pielęgniarskich:

Książka dostępna w sklepie internetowym

Dostęp do katalogów można uzyskać po zgłoszeniu ICN na stronie >>>

 


Od września 2012 r. na poziomie CSIOZ trwają prace nad uruchomieniem procedury tłumaczenia Klasyfikacji, katalogów wydanych w 2012 r. (Skale oceny pacjenta, katalog diagnoz w pielęgniarstwie środowiskowym, zarządzanie bólem w pediatrii).

od 2012 r. Klasyfikacja znajduje się w projekcie P1 prowadzonym przez CSIOZ >>>

Kolejna wersja, która będzie osiągalna w styczniu 2013 r. będzie tłumaczona (tak jak miało to miejsce w przypadku ICD-10, ICD-9 i ICF) przez CSIOZ z udziałem ACBiR ICNP (R) w Łodzi.

W 2012 r. odbyło się także wiele spotkań i konsultacji związanych z włączeniem ICNP (R) do systemów informatycznych podmiotów leczniczych, warsztatów dla pielęgniarek z udziałem członków ACBiR oraz Rady ds. ICNP (R).

Materiały dydaktyczne do zajęć z wykorzystaniem ICNP (R) >>>

Spotkanie Konsorcjów ICNP w Melbourne 2013 >>>

INFORMACJE DODATKOWE:

Obecnie Klasyfikacja jest stosowana przez w systemach informatycznych opracowanych przez FIRMY informatyczne:

ACOS AS

ALERT®

B-Simple HealthCare

Care4IT

Glintt

HP Enterprise Services Portugal , Lda.

Siemens

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek wydaje także Biuletyn informacyjny, gdzie można znaleźć aktualne informacje w sprawie ICNP ® - zobacz

ICN jest zainteresowane ułatwianiem dostępu do ICNP ® i promowaniem wykorzystania Klasyfikacji.

Wykorzystanie ICNP ®, czy to w celach handlowych czy też nie, wymaga zgody. ICN jest właścicielem praw autorskich ICNP ®.

W przypadku niekomercyjnego użytkowania np.: w edukacji i badaniach, nie ma konieczności wnoszenia opłat trzeba jednak zgłosić projekt do ICN.

W przypadku umów handlowych (komercyjnych), gdzie ICNP® jest sprzedawana w produktach dla uzyskania dochodu, wymagana jest umowa i opłata licencyjna - negocjowana indywidualnie.

 


Korzystanie z Klasyfikacji ICNP ®:

Warunki korzystania znajdują się na stronie

Zapytania w sprawie należy adresować na adres email Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

(oprac. D. Kilańska, listopad 2012, aktualizacja listopad 2013) 


WIĘCEJ O ICNP(R)  na stronach PTP oraz ICN