Zgłoś przypadek zranienia się ostrym narzędziem w pracy
16.11.2012.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

ostatnie lata pokazały, że mamy jeszcze wiele do zrobienia w środowisku jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy pielęgniarek.

Od 2005 r. PTP zajmuje się sprawą narażenia pielęgniarek na ryzyko zranień ostrym narzędziem (kaniule, igły, skalpele itp.) i ekspozycją na krew pacjenta. Chcemy sprawę poruszyć szeroko medialnie i pokazać przypadki, kiedy dochodziło do takiego zdarzenia, aby społeczeństwo spojrzało na sytuacje przez pryzmat sytuacji, w jakiej się znalazłyście.
Opiszcie swój przypadek i zostawcie kontakt (email, tel.).
Jeśli wyrazicie zgodę skontaktujemy się z Wami być może sytuacja w jakiej się znalazłyście pomoże innym koleżankom ustrzec się przed nią.
Dziękujemy!

Możesz zgłosić swój przypadek TUTAJ
Pomożesz nam w działaniach na rzecz wprowadzenia do praktyki bezpiecznego sprzętu.
Jeśli wyrazisz zgodę skontaktujemy się z Tobą.
Pracujemy nad udostępnieniem międzynarodowej karty zgłoszeń.
Więcej informacji wkrótce.
(DK)