Seminarium naukowe 7  13 września 2012
10.09.2012.
„Medycyna w czasach narodowego socjalizmu i dziś” Projekt jest kontynuacją cyklu spotkań, rozpoczętych w 2008 roku przez Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Bremie. Tegoroczne, czwarte spotkanie odbędzie się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Uczestniczyć w nim będą zarówno studenci Naszego Uniwersytetu z Wydziału Lekarskiego I i studenci WnoZ oraz studenci Uniwersytetu Bremen. Koordynatorami projektu ze strony polskiej są Elżbieta Pasternak z MDSM z Oświęcimia, Prodziekan prof. Michał Musielak, mgr Katarzyna Głodowska i mgr Jan Głodowski, koordynatorami strony niemieckiej są natomiast prof. dr. Stefan Görres, docentin Miriam Richter oraz docentin Manuela Schoska.     Organizatorami projektu jest Katedra Nauk Społecznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przy WNoZ UM w Poznaniu i SKN Etyki i Bioetyki, które wzięło na siebie odpowiedzialność za merytoryczne przygotowanie studentów grupy polskiej do udziału w projekcie.  Tegoroczne seminarium będzie poruszało zagadnienia m.in. pracy służb pielęgniarskich w obozach koncentracyjnych i zagłady, funkcjonowania szpitali obozowych, w planie przewidziane jest także studyjne zwiedzanie terenu byłego obozu zagłady i koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau oraz badanie dokumentów w Archiwum Miejsca Pamięci.