SPRAWOZDANIE Z VII KONKURSU
13.06.2012.

Zarząd Główny i Koło Liderów przy Oddziale Mazowieckim Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zorganizowało VII edycję Konkursu „Pielęgniarka Roku"

 

Patronat Honorowy podobnie jak w latach poprzednich objęli:

- Minister Zdrowia

- Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Patronat medialny:

- Wydawnictwo Lekarskie PZWL

- Problemy Pielęgniarstwa

 

Głównym sponsorem Konkursu była Pani Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu poseł Elżbieta Gelert, w której imieniu nagrodę wręczyła Pani Bożena Ropelewska-Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala. Nagrody ufundowali również :

 

  • Minister Zdrowia- w imieniu którego nagrodę wręczyła Pani Ewa Macieszko,
  • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego- nagrody wręczała Pani Przewodnicząca Maria Cisek,
  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych- nagrody wręczał Zastępca Przewodniczącej Pan Tadeusz Wadas, 
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu- nagrodę wręczyła pani Przewodnicząca Halina Nowik, 
  • Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,
  • Nagrody ufundowały osoby zaprzyjaźnione z przedstawicielami Koła Liderów przy Oddziale Mazowieckim PTP.

 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 298 osób z całej Polski. Podobnie jak w latach poprzednich konus miał formę trzy stopniowych eliminacji. W celu sprawnego przeprowadzenie konkursu Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego został powołany komitet organizacyjny w składzie:

  • przewodnicząca - Elżbieta Madajczyk,
  • członkowie - Marta Myszorek,
  • Jadwiga Zielińska,
  • Grażyna Wysiadecka.

 

Pierwszy etap konkursu

 

Koło Liderów wspólnie z Komitetem Organizacyjnym dokonało aktualizacji Regulaminu

Konkursu, wszystkich dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania

konkursowego oraz wyznaczyło z pośród siebie osoby, które miały nadzorować przebieg

postępowania, w Oddziałach Wojewódzkich PTP w II etapie.

Regulamin wraz z Komunikatem nr l o rozpoczęciu eliminacji konkursowych, po

zatwierdzeniu przez ZG PTP zostały przesłane do wszystkich Oddziałów PTP.

Do udziału w Konkursie zgłosiło się 298 osób z 14 Oddziałów PTP.

 

Drugi etap konkursu

 

Koło Liderów opracowało pytania testowe, które zostały poddane weryfikacji przez p,

Bogusławę Łopacińską z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (wskazaną przez p. Dorotę

Kilańską- Przewodniczącą ZG PTP).

Postępowanie w tym etapie odbyło się w dniu 02.03.2012r, o godz.12.00 jednocześnie we

wszystkich 14 Oddziałach PTP. Polegało na przeprowadzeniu sprawdzianu testowego z

zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, zasad etyki, historii zawodu oraz działalności Polskiego

Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Przedstawiciele Koła Liderów zawieźli przygotowane wcześniej testy do Oddziałów

biorących udział w Konkursie i nadzorowali przebieg postępowania.

 

lp

Oddział

Liczba uczestników

Przedstawiciel Koła Liderów

nadzorujący II etap Konkursu

1

Białystok

15

Elżbieta Chróścicka

2

Bydgoszcz

1

Jolanta Białkowska

3

Gdańsk

35

Małgorzata Dawidowska

4

Katowice

14

Marek Rafalski

5

Kielce

13

Wiesława Kołodziejczyk

6

Kraków

30

Krystyna Wolska - Lipiec

7

Lublin

45

Małgorzata Kusak

8

Poznań

26

Ewa Szleszyńska

9

Rzeszów

11

Iwona Kowalkowska

10

Opole

9

Marta Myszorek

11

Szczecin

26

Monika Mrowicka

12

Warszawa

47

Grażyna Wysiadecka

Maria Bulzacka

13

Wrocław

22

Jadwiga Zielińska

Elżbieta Madajczyk

14

Olsztyn

5

Aleksandra Wojtak

 

 

W trakcie tego etapu wyłoniono 20 finalistów, którzy w sprawdzianie testowym uzyskali największą liczbę punktów w swoich Oddziałach.

 

 

Trzeci etap konkursu

 

Został przeprowadzony w dniach 16-17,05.2012 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczna-

Ekonomicznej ul. Lotnicza 2. Etap ten polegał na przygotowaniu przez finalistów i

przedstawieniu prezentacji tematu:

„ ZASŁUGI MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA W TWORZENIU

PIELĘGNIARSTWA POLSKIEGO.”

Do finału przystąpiło 19 uczestników. Pani Anna Zapaśnik z Olsztyna ze względu na stan

zdrowia nie wzięła udziału w finale. Większość finalistów przedstawiła temat w formie

multimedialnej, jedna z osób w formie pisemnej.

 

Komisja Konkursowa miała pracować w następującym składzie:

- przewodnicząca - Elżbieta Madajczyk,

- członkowie - Krystyna Wolska- Lipiec,

- Małgorzata Dawidowska,

- Grażyna Wysiadecka (z ramienia ZG PTP).

W dniu 15.05.2012 niemożność uczestnictwa w pracach Komisji zgłosiła Pani Małgorzata

Dawidowska, natomiast w dniu 16.05.20l2r. Pani Krystyna Wolska- Lipiec. W związku z

powyższym, zgodnie z sugestią organizatorki Kongresu z ramienia Uczelni- dr Marzeny

Sobczak do pracy w Komisji zaproszono mgr Barbarę Kardasz- Wice Przewodniczącą

Oddziału PTP w Elblągu. Propozycja uzyskała akceptację Przewodniczącej ZG PTP p. Marii

Cisek.

 

Ostatecznie komisja pracowała w składzie: 

- Elżbieta Madajczyk,

- Barbara Kardasz,

-Grażyna Wysiadecka

 

Komisja wysłuchała 19 finalistów, wyłoniła 3 laureatów, postanowiła również przyznać 2

wyróżnienia (za dogłębne potraktowanie tematu, bardzo wnikliwą analizę olbrzymiej ilości

odnalezionego materiału źródłowego). Wszystkie prezentacje za zgodą autorów zostały

przekazane do Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego przy Zarządzie Głównym PTP.

Ogłoszenie wyników Konkursu
"Pielęgniarka Roku 2011"oraz wręczenie nagród miało

miejsce dn.17.05.2012 r. w Sali Kinowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w

Elblągu podczas ceremonii otwarcia XI Kongresu Pielęgniarek Polskich „Innowacje w

pielęgniarstwie klinicznym, dydaktyce i nauce".

Na uroczystość była również zaproszona „Pielęgniarka Roku 2010" Pani Magdalena

Wiśniowska , która przełazka Puchar Przechodni Konkursu „Pielęgniarce Roku 2011".

W trakcie konferencji została również zaprezentowana praca zdobywczyni pierwszego miejsca oraz

tytułu "Pielęgniarka Roku 2011" Pani Anny Smoszna z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,

Drugie miejsce zajęła Pani lzabela Rej z SPSK nr 4 w Lublinie.

Miejsce trzecie Pani Ewa Fiołek z 5 WSKz P w Krakowie. 

Wyróżnienia przyznano Paniom:

- Annie Barudziej z Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

- Beacie Trochowskiej z pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku.

Podczas uroczystości dokonano również przekazaniu Pucharu Przechodniego

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

oraz

Komisji Konkursowej

mgr Elżbieta Madajczyk