Konferencja Jubileusz 55 lecia PTP, Oddział w Łodzi
12.06.2012.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi

Konferencja z okazji Jubileuszu 55 lecia pt.

„PIELĘGNIARSTWO – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”

PATRONAT Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie   Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie


Gościliśmy ponad 100 pielęgniarek i położnych, wysłuchaliśmy wielu ciekawych wykładów, dużym zainteresowaniem cieszył się film przygotowany przez Koleżankę B. Łopacińską. Po raz pierwszy w historii gościliśmy także wirtualnie Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych mgr Beatę Cholewkę, które wystąpienia można nadal wysłuchać tutaj.

Zapraszamy !  

Z bardzo dużym zainteresowaniem odebrany był temat dotyczący funkcjonariusza publicznego, musimy jeszcze wiele się nauczyć ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Gości powitała mgr Janina Żurawska przewodnicząca oddziału PTP w Łodzi, następnie odbyła się część merytoryczna Konferencji, gdzie w przedstawiono w wykładach   "WCZORAJ ŁÓDZKIEGO PIELĘGNIARSTWA", wysłuchaliśmy ciekawych wystąpień pt. "Z historią w tle – PTP w Łodzi', autorstwa dr n. hum.  Barbara Dobrowolskiej, dr n. hum., dr n hum. Zbigniewa Tokarskiego, przewodniczący Oddziału PTP XII-XIV kadencji Koło PTP AHE w Łodzi. Następnie uczestnicy zapoznali się z interesującym filmem opisującym życie prywatne i zawodowe zasłużonej pielęgniarki "Byłam pielęgniarką" – wywiad z mgr Elżbietą Kwasiborską pielęgniarką nauczycielem – mgr Bogumiła Łopacińska, Koło PTP UM w Łodzi. PANEL II  poświęcony był tematowi "PIELĘGNIARKA FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY", podczas którego odbyła się dyskusja panelowa. Tematem przewodnim były "Korzyści i zagrożenia wynikające ze statusu funkcjonariusza  publicznego".

Eksperci przedstawili punkt widzenia tematu w związku z nowymi uregulowaniami w zawodzie pielęgniarki, potwierdzającymi status profesji. Pierwszy wykład przedstawiła mgr Katarzyna Babska, Koło PTP Oddział w Łodzi „Pielęgniarka jako funkcjonariusz publiczny”, następnie przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej w Łodzi przedstawiła swoje doświadczenia prezentujac temat  „Funkcjonariusz publiczny oczami policjanta” , kolejno wysłuchaliśmy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy OIPiP w Łodzi mgr Ireny Król, która zaprezentowała temat „Odpowiedzialność zawodowa – pielęgniarka jako funkcjonariusz”  pokazując praktyczne aspekty problemów związanych z tematem panelu.

Z problemem „Wsparcie społeczne w sytuacji agresji wobec pielęgniarki”, zapoznała nas  mgr Marta Swarzyńska, Koło PTP Oddział w Łodzi,  Klinika Ostrych Zatruć IMP w Łodzi, Koleżanka mgr Agnieszka Nowak, Koło PTP Oddział w Łodzi, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi, przedstawiła swoje doświadczenia z pracy pokazując je podczas prezentacji „Zdarzenia medyczne w świetle aktualnych przepisów” .

Bardzo interesujący punkt widzenia zaprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia pacjentów  zakażonych wirusami hepatropowymi HEPA-HELP Łódź, omawiając „Relacje pielęgniarka – pacjent”.  Dzięki tej obecności na Konferencji mogliśmy przybliżyć środowisku pacjentów nasze problemy z bezpiecznym wykonywaniem zawodu.

Po przerwie przenieśliśmy się w przyszłość, podczas panelu   III poświęconemu tematowi   ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ … Swoje spojrzenie na miejsce w przyszłości przedstawiła mgr Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, a wystąpienia "Pielęgniarstwo naszych marzeń" mogliśmy wysłuchać dzięki nowoczesnym technikom informacyjnym, o czym wspomniano powyżej. Strategię PTP„Pielęgniarka zawód z przyszłością”  przedstawiała  mgr Dorota Kilańska, Koło PTP UM w Łodzi, Executive Committee European Federation Nurses Associations  (EFN), prezes ZG PTP do kwietnia 2012 r.


Konferencja mogła odbyć się bezpłatnie dzięki pracy wolontariuszy Towarzystwa oraz sponsorom Konferencji, którymi byli:

BBraun, Harmann, Zakłady Mięsne Zbyszko