Sprawozdanie z XI KPP
23.05.2012.

logo

Stanowisko

XI Kongresu Pielęgniarek Polskich

w sprawie rozwoju nowych ról i kompetencji

w pielęgniarstwie

 

Uczestnicy XI Kongresu Pielęgniarek Polskich podczas debaty dotyczącej kompetencji w zawodzie pielęgniarki uznali za konieczne:

  • podjęcie starań celem zróżnicowania kompetencji zawodowych w zależności od poziomu wykształcenia i uzyskiwanych kwalifikacji w ramach kształcenia podyplomowego
  • umożliwienie pielęgniarkom samodzielnego wykonywania czynności zawodowych zgodnie z obowiązującym prawem
  • wprowadzenie możliwości uzyskiwanie tytułu specjalisty na drugim stopniu studiów magisterskich
  • wprowadzenie Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki (APN) do regulacji prawnych określających wykonywanie zawodu pielęgniarki poprzez powołanie Zespołu Ekspertów przy Departamencie Pielęgniarek i Położnych, którego zadaniem będzie wypracowanie modelu kształcenia pielęgniarek APN oraz wprowadzenie regulacji prawnych w tym zakresie w Polsce.
  • określenie zakresu zadań niezbędnych do realizowania roli APN poprzez wybrane kompetencje kliniczne.
  • umożliwienie realizacji kompetencji klinicznych w zespole terapeutycznym.
  • wprowadzenie do taryfikatora kwalifikacyjnego pielęgniarek zaawansowanej praktyki

Ponadto uważamy za konieczne publikowanie oficjalnych stanowisk dotyczących sytuacji nie umieszczonych w aktach prawnych poprzez jednolite opinie i stanowiska konsultantów krajowych i wojewódzkich.

XI Kongres Pielęgniarek Polskich

Elbląg, dnia 20 maja 2012 r.