Oddział PTP w Łodzi
02.05.2012.

ZdjęcieWitamy na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Oddział  w Łodzi

zapraszamy do komentowania spraw bieżących na portalu 

Składki w wysokości 72 PLN płatne na konto:
 nr konta PKO BP Oddział w Łodzi   
50 1020 3352 0000 1402 0189 4369