Wdrażanie przepisywania leków przez pielęgniarki
08.03.2012.

http://www.ptp.na1.pl/images/banners/leki.png 

WDRAŻANIE UPRAWNIEŃ  DO PRZEPISYWANIA LEKÓW

PRZEZ PIELĘGNIARKI

Uaktualniony przegląd praktyki przepisywania leków przez pielęgniarki na świecie

(Implementing Nurse Prescribing. An updated Review of Current Practice Internationally)

Jane Ball

na zlecenie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2011

 

 

 

1. WDRAŻANIE UPRAWNIEŃ  DO PRZEPISYWANIA LEKÓW PRZEZ PIELĘGNIARKI (ICN 2009/PTP 2011) wersja PL 
2. Listy poparcia dla inicjatywy wdrażania wypisywania recept w Polsce

3. Materiały pomocnicze do wdrażania wypisywania recept w praktyce - Irlandia