II etap VI Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2011- Mazowsze
05.03.2012.

KONKURS ,,PIELĘGNIARKA ROKU 2011”

VI Ogólnopolski Konkurs,,Pielęgniarka Roku 2011”

II ETAP wojewódzki, odbył się 2 marca 2012 r. o godz.12:00 w Centrum Dydaktycznym

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul.Trojdena 2A

Organizatorem etapu wojewódzkiego był Odział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM


 ,,Pielęgniarką Mazowsza”- została:

 Anna Smoszna

 

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

ul.Szaserów 128,04-141 Warszawa, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

Laureatka została zakwalifikowana do III Etapu Finałowego, który odbedzie się 16 i 17 maja w Elblągu w ramach XI Kongresu Pielęgniarek Polskich.