Kursy dokształcające
05.03.2012.

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Pielęgiarskiego

Koło ,,Dormed” oraz

Firma Becton Dickinson Polska Sp.z.o.o
zorganizowała na przełomie grudnia i stycznia dla członków PTP kursy doszkalające:


  • Kaniulacja żył obwodowych i terapia płynami infuzyjnymi

  • Ekspozycja zawodowa na patogeny krwiopochodne


Serdecznie dziękujemy koleżanką za liczne przybycie.

Zapraszamy na kolejne nasze spotkania.
Przewodnicząca Oddziału

Mazowieckiego PTP

mgr Ewa Kołacz