Pielęgniarki na emeryturze
18.02.2012.

Średni wiek pielęgniarek w wybranych krajach świata

Canada - 44.6

Denmark - 43.8

Iceland - 44

Ireland - 41.4

Germany - 39.4

Japan - 37.9

New Zealand - 44

Singapore - 35

Thailand - 41

United Kingdom - 42

United States - 46.8*

Osiąganie wieku emerytalnego – przechodznie na emeryturę w wybranych krajach świata:

Canada - 65

Denmark - 65

Iceland - 67

Ireland - 65

Germany - 65

Japan - 60

New Zealand - 60**

Singapore - 62

Thailand - 60

United Kingdom - 65

United States -  brak danych.

USA do 2020 r. - 40% pielęgniarek będzie miało powyżej 50 r. ż., 55 % pielęgniarek  menedżerów (z 1000) planuje przejść na emeryturę pomiędzy 2011 a 2020 r. W Kanadzie

pielęgniarki pomiędzy 50 a 54 r. ż  będą stanowić 17 % obecnych zasobów (w porównaniu z 11 % w 1994 r.) Także w USA w najbliższych 10 latach spodziewana jest największa „fala”  przechodzenia na emeryturę nauczycieli pielęgniarstwa, a w GB i USA  napływ do zawodu osób w wieku  około 30 lat - w 2010 r. W USA  więcej pielęgniarek w wieku lat 50. niż w innych grupach zawodowych[1].


PTP ZG 2010

[1] 

Fact Sheet: The Agening Nursing Workforce. ICN 2009. www.icn.ch; dostęp 25 stycznia 2010 r.