Informacje o Kongresie
17.02.2012.

logo kongresu

Obecnie w Polsce nie ma jednorodnego modelu procedur, jak należy postępować po ekspozycji. Aby zmienić ten stan i przygotować środowisko na fakt implementacji Dyrektywy Rady UE, określającej wyznaczniki właściwych procedur poekspozycyjnych, podjęto decyzję o konieczności określenia kierunku wspólnych działań rozwiązujących problem zakłuć. W tym celu Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie wyszło z inicjatywą zorganizowania Kongresu Dotyczącego Ekspozycji Zawodowej w Branży Medycznej. Celem wydarzenia jest wieloaspektowe przedstawienie i omówienie problemu ekspozycji zawodowej w środowisku medycznym z uwzględnieniem jego wymiaru zdrowotnego, ekonomicznego, społecznego i psychologicznego oraz ukierunkowanie dalszych działań. W dłuższej perspektywie jest to pierwszy krok do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy w szpitalach i opiece zdrowotnej poprzez zapobieganie zranieniom pracowników wskutek stosowania ostrych narzędzi medycznych.

 

Należy pamiętać, że bezpieczeństwo pacjentów obejmuje również bezpieczne warunki pracy dla pielęgniarek, położnych i innych pracowników oraz ich wiedzę o czynnikach ryzyka. Niezwykle istotną kwestią jest również korzystanie z bezpiecznych materiałów i sprzętu oraz wdrażanie działań zapobiegawczych - w myśl zasady, iż zawsze lepsza jest profilaktyka, niż najlepsze procedury poekspozycyjne.