polska pielęgniarka w Zarządzie EFN
31.10.2011.

http://www.ptp.na1.pl/images/EFN/40%20lecie%20efn.png 

Po raz pierwszy w 40 - letniej historii EFN polska pielęgniarka - prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego została wybrana do Komitetu Wykonawczego EFN (Egzecutive Committee) Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarskich.

Na kandydaturę mgr D kilańskiej oddało głos 23 spośród 29 głosujących krajów biorących udział w głosowaniu.

http://www.ptp.na1.pl/images/EFN/wybory%20efn%202011%20w-wa%20z%20podpisami.jpg
 autor zdj. B. Dobrowolska
http://www.ptp.na1.pl/images/EFN/mz%20efn%20gratulacje%20ec.jpg