Konferencja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
31.05.2011.

27 maja 2011 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyła się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. ,,Niwelowanie różnic – zwiększanie równości w dostępie do opieki medycznej ", której współorganizatorem był Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym mgr Krystyny Wolskiej – Lipiec , Przewodniczącej Głównej Komisji Historycznej przy ZG PTP ,, Etos i tradycje zawodu pielęgniarki i położnej." W kolejnych sesjach mówiono między innymi o badaniach naukowych w pielęgniarstwie, prawie i praktyce, wyzwaniach zawodowych , migracji naszych koleżanek , roli pielęgniarki w zarządzaniu jakością . Przedstawiono działalność PTP w obszarze promowania dorobku pielęgniarstwa europejskiego i zarysowano historię Oddziału Mazowieckiego do chwili obecnej.

Na szczególną uwagę zasługują studenci studiów stacjonarnych UM, którzy w bardzo interesujący sposób przedstawili swoje prace.

Mieliśmy też okazję poznać laureata II etapu Konkursu ,, Pielęgniarka Roku 2010 " Oddziału Mazowieckiego Łukasza Zawadzkiego z Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa ,,STOCER" , który przedstawił swoją finałową prezentację z konkursu.

Konferencję zakończyła sesja plakatowa.

Dorota Jacyna