24 Kongres ICN 2011
06.05.2011.

W dniach 2 - 4 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie CNR (Rady Narodowych Reprezentatów ICN),

w którym Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie było reprezentowane przez:

Dorotę Kilańską Prezes ZG PTP, Beatę Dobrowolską członka ZG PTP oraz Bożenę Gorzkowicz przewodniczącą Oddziału PTP w Szczecinie.

 

W ceremonii otwarcia 24 Kongresu ICN PTP reprezentowały od lewej: D. Kilańska, M. Kowalska (Lublin), B. Gorzkowicz (Szczecin)

Kolejny Kongres 2013 r. w Melbourne