Pani Stanisławie Usnarskiej z okazji ukończenia 90- ciu lat życia.
04.05.2011.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Mazowiecki, Koło przy Zarządzie Oddziału w dniu 14 kwietnia 2011 r. zorganizowało uroczystość jubileuszową nestorce pielęgniarstwa

Pani Stanisławie Usnarskiej z okazji ukończenia 90- ciu lat życia.

Był dyplom okolicznościowy, upominek z wizerunkiem Papieża. Było dziewięćdziesiąt róż. Życzenia.

  

 

Pani Stanisława Usnarska urodziła sie 25 kwietnia 1921 r. w Poznaniu.

Małżonkowie Aneta i Marian Frankowscy wychowywali swoje dzieci Teodora i Stanisławę w myśl zasady ,,Bóg Honor Ojczyzna.” pan Marian Frankowski był oficerem w wojsku polskim w oddziale Generała Hallera.

Stasieńka była najukochańszym oczkiem w głowie tatusia. Córeczka od najmłodszych lat zapewniała rodziców ,że bedzie zawsze naśladować swojego tatusia. Od zawsze wiedziała co będzie robiła w swoim życiu.

Gdy ukończy naukę w szkole chce być pielęgniarką. cytat…,, Pielęgniarstwo jest sztuką trwania przy chorym, cierpiącym ból; i pomocy; i dawania nadziei ...”

Po otrzymaniu Dyplomu Pielęgniarki panna Stasia przez prof. Józefa Dryjskiego i Dyrektor Szkoły Pielęgniarskiej została zgłoszona na Konkurs na stanowisko przełożonej szpitala przy ul. Kasprzaka. Stanowisko piastowała przez kilka lat. Miłość do chirurgii wygasła gdy ogłoszono Konkurs na stanowisko szefowej pionu operacyjnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym 1967 roku pani Stanisława Usnarska już pracowała w Zespole Operacyjnym na otwartym sercu. Była znana z wielu pionierskich rozwiązań epidemiologicznych i sanitarnych oraz systemów obowiązujących w zespołach operacyjnych.

Tydzień temu pani Stanisława Usnarska była honorowym gościem na uroczystości

50-cio lecia szpitala. Otrzymała wiele podziękowań i wyróżnień za swoja pracę w szpitalu. Do dziś Pani Stanisława Usnarska troszczy się o sztukę pielęgniarstwa. Interesuje się zawodem.

‘’Persona Sacra Senior” nie zmieni swoich zasad, w których wzrosła.

Marzy o dalszym rozwoju pielęgniarstwa.


Koło przy Oddziale Mazowieckim

                                                                                                mgr Małgorzata Lisowska