Projekt "Tuning dla Pielęgniarstwa" projekt ICN, EFN, UE
05.02.2008.

Kluczową cechą projektu Tuning dla pielęgniarstwa jest rozwój kompetencji pielęgniarstwa ogólnego w pierwszym cyklu szkolenia (licencjat lub dyplom) wraz z rejestracją/prawem wykonywania zawodu zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 77/452/EEC wraz z późniejszymi zmianami. Projekt ten uważamy za wyjątkową okazję do kształtowania i wpływu na szkolnictwo wyższe w pielęgniarstwie w granicach europejskich. Jesienią 2002 r. każdy z Uniwersytetów, poprzez Radę Rektorów, mógł otrzymać informacje o projekcie. W maju 2003 roku, grupa pielęgniarska spotkała się pierwszy raz w Brukseli. W grupie tej byli przedstawiciele z Danii, Finlandii, Niemiec, reprezentacja krajów Flandrii, Irlandii, Holandii, Norwegii i Hiszpanii oraz kraje będące przed akcesją: Słowacja, Węgry, Malta i Polska oraz od stycznia 2005 dołączyła Ukraina. W kontekście traktatu bolońskiego jednakże, nie wszystkie kraje podlegają wcześniej wspomnianej dyrektywie Unii Europejskiej.

 

Prezentacja multimedialna dot. projektu udostępniona przez Prof I. Wrońską "TUNING dla Pielęgniarstwa" do pobrania TUTAJ