Manifest Forum Pacjentów
25.09.2010.

Europejskie Forum Pacjentów

Manifest do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej 

"150 milionów powodów do działania" oraz Ustawa o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta