Koła Towarzystwa
25.09.2010.

Statut PTP ROZDZIAŁ V - Oddziały Towarzystwa 

§ 35  pkt. 3.     

W skład Oddziału Towarzystwa wchodzą Koła Towarzystwa. 

ROZDZIAŁ VI - Koła Towarzystwa § 49  

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło Towarzystwa powołane na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Towarzystwa.

2.      Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków Towarzystwa, które składają wniosek do Oddziału Towarzystwa właściwego ze względu na podział administracyjny kraju o utworzenie Koła. 

3.      Koła Towarzystwa mogą być powoływane przy zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach pomocy społecznej, placówkach kształcenia, uczelniach wyższych i innych jednostkach medycznych i naukowych.   (statut 18.09.2010 r.)

 


Koło jest najmniejszą jednostką organizacyjną Towarzystwa, na którym opiera się funkcjonowanie Oddziału.

Koła działają na rzecz środowiska w społecznościach, w których zostały powołane, rozwiązują ich problemy i realizują postulaty oraz potrzeby zgłaszane przez członków koła.

Wykaz Kół Towarzystwa (wrzesień 2010)