Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek (IND) 2010
11.09.2010.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy do wykorzystania materiał przygotowany przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek do obchodów MDP w 2010 r.

Publikacja została przetłumaczona we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

Mamy nadzieję, że zawarte w niej informacje pomogą w przygotowaniu materiałów do projektów dotyczących edukacji zdrowotnej i pomogą w kształtowaniu wizerunku pielęgniarki - edukatora zdrowia, pielęgniarki, która będąc "na pierwszej linii" w pracy z klientem/pacjentem, może mieć największy wpływ na zdrowie społeczeństwa, kształtowanie i monitorowanie postaw zdrowotnych w środowisku bytowania klienta/pacjenta oraz w dobie kryzysu, na racjonalizację wykorzystywania środków na leczenia i w efekcie zmniejszenie wydatków na ochrone zdrowia.

Poniżej polska wersja publikacji. (DK)

Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: są liderkami opieki długoterminowej