Dyrektywa 2000/54/WE
05.02.2008.

Do pobrania dyrektywa w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie
czynników biologicznych w miejscu pracy
oraz prezentacja multimedialna nt. zawodowej ekzpozycji na czynniki biologiczne i ochrony narażonych pracowników .