50 lat wspó³pracy PTP z ICN (1925/1961-2011)
08.09.2010.

 

50 lat wspó³pracy

Polskiego Towarzystwa Pielźgniarskiego z Miźdzynarodow± Rad± Pielźgniarek (ICN)  

http://www.ptp.na1.pl/images/banners/certyfikat%20icn_ptp.jpg