Deklaracja w sprawie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia
05.07.2010.

 

  http://www.ptp.na1.pl/images/stanowisko/ptp%20wizyt%F3wka.jpg

INFORMACJA PRASOWA

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego


 

w sprawie oświadzcenia pisemnego UE 40/2010 dotyczącego pracowników służby zdrowia w UE

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Tylko 15  Posłów do PE reprezentujących Polskę podpisało deklarację -  14 %.

Brak podpisu uniemożliwia wprowadzenie Deklaracji pod obrady Europarlamentu na najbliższym posiedzeniu w dniu 6 - 9 września 2010 r.

Do dnia 28.08.2010 r. deklarację podpisało 121 podpisów z 369.

W przyszłym tygodniu będzie więc ostatnia szansa, by w Parlamencie Europejskim złożyć podpisy pod deklaracją w sprawie pracowników służby zdrowia w UE (nr 40/2010). 

Ponad 6 mln pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia w UE czeka na ten ważny dokument.

Sytuacja pracowników ochrony zdrowia w UE wymaga zdecydowanych działań na poziomie UE i zaangażowania ze strony wszystkich interesariuszy.

Sektor ochrony zdrowia jest największym sektorem umożliwiającym zatrudnienie pracowników  o różnych specjalnościach i dlatego bardzo ważne są wszelkie działania mające na celu zmianę ich sytuacji na poziomie UE.

 

Wykaz Posłów, którzy odpowiedzieli na Apel z dnia 29 czerwca 2010 i złożyli podpisy.

1. Piotr Borys (EPP PO) 
2. Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S & D PO) 
3. Adam Gierek (S & D PO) 

4. Małgorzata Handzlik (PPE PO) 
5. Jolanta Emilia Hibner (EPP PL) 
6. Filip Kaczmarek (PPE PL) 
7. Jarosław Kalinowski (EPP PL) 
8. Lena Kolarska-Bobińska (EPP PO) 
9. Jan Kozłowski (EPP PL) 
10. Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (EPP PO) 
11. Jan Olbrycht (EPP PO) 
12. Mirosław Piotrowski (str. PL) 
13. Marek Siwiec (S & D PL) 
14. Janusz Wojciechowski (ERC PL) 
15. Zbigniew Ziobro (ECR PL) 

 Informacja Prasowa

_____________________________________________________________________________

W dniu 29 czerwca 2010 r. PTP skierowało do Posłów do Parlamentu Europejskiego pismo z prośbą o podpisanie przez nich Oświadczenia dotyczącego służby zdrowia w Unii Europejskiej 40/2010.

Aby Deklaracja mogła być zatwierdzona potrzebne jest 339 podpisów - ich liczbę można śledzić Tutaj... Obecnie jest 58 dokumentów do podpisania - duża konkurencja, stąd niezbędne jest nasze działanie w tym zakresie.

NAPISZ DO EUROPOSŁA!!!  - adresy poniżej.

 

Pismo skierowane przez ZG PTP do 55 Posłów do PE:


 

 

                                                                                              http://www.ptp.na1.pl/images/logo%20ptp%202008%20u%2081%20xxi%2008.jpg 

Warszawa, 29 czerwca 2010 r.

 

 

PTP ZG/237/10 

 

 

Pani/Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

dotyczy: Oświadczenia pisemnego nr 40/2010 dotyczące pracowników służby zdrowia w UE 

 

Szanowny/a Pan/i Poseł !  

 

Z uwagi na wyzwania stojące przed systemem opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie wzywa do wspierania i propagowania interesów zdrowia publicznego osób żyjących w Polsce, poprzez podpisanie Oświadczenia pisemnego z dnia 17 maja 2010 r. nr  40/2010 w sprawie pracowników służby zdrowia     w UE, które jest obecnie złożone w Parlamencie Europejskim.  

Mobilność to prawo zapisane w Traktacie o UE, mobilność pracowników ochrony zdrowia musi być dokładnie i skutecznie zarządzana w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta  i wysokiej jakości opieki. Dlatego też, przy planowaniu zasobów ochrony zdrowia, należy wziąć pod uwagę, europejskie założenia dla  zapewnienia mobilności, które będą niezbędne dla skutecznej ochrony zdrowia, systemu rekrutacji i strategii trwałego zatrzymania kadr, przy znaczącym ich niedoborze wśród personelu pielęgniarskiego, w sektorze opieki zdrowotnej oraz dostęp do ustawicznego kształcenia zawodowego - zarówno w kraju pochodzenia jak i kraju przeznaczenia.  

Jako Poseł do PE ma Pani potencjał, aby wspierać przyszłość pracowników ochrony zdrowia w swoim okręgu wyborczym. W załączeniu tekst Deklaracji. 

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, od ponad 50 lat działające na rzecz jakości w ochronie zdrowia i od 1971 r. reprezentujące pielęgniarki w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) liczy na poparcie i oczekuje podpisania Oświadczenia pisemnego  40/2010 z 17 maja  2010  roku. 

 

Z wyrazami szacunku

Dorota Kilańska

prezes ZG PTP

 

____________________________________________________________________________________________________

Odpowiedzi:


W dniu 8 lipca 2010 11:26 użytkownik ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna < Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć > napisał:
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie poparcia Oświadczenia pisemnego nr 40/2010 przekazuję, że osobiście poparłam i podpisałam w/w Oświadczenie oraz zarekomendowałam podpisanie dokumentu Posłom.
Elżbieta Łukacijewska, MEP

 

Drodzy Posłowie, Koleżanki i Koledzy,

W imieniu polskich pielęgniarek - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie -zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie i podpisanie Oświadczenia pisemnego nr 40/2010 dotyczącego pracowników służby zdrowia w UE (the Written Declaration No. 40/2010 on EU Workforce for Health)  Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, od ponad 50 lat działające na rzecz jakości w ochronie zdrowia i od 1971 r. reprezentujące pielęgniarki w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) liczy na Państwa poparcie i oczekuje podpisania Oświadczenia pisemnego 40/2010 z 17 maja 2010. 

 

z wyrazami szacunku

Elżbieta Łukacijewska

Poseł do Parlamentu Europejskiego


From: Zarząd Główny PTP Polish Nurses Association [mailto: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Sent:

06 July 2010 18:30

To: BIELAN Adam; BORYS Piotr; BUZEK Jerzy, MEP; CYMAŃSKI Tadeusz; CZARNECKI Ryszard; GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna; GIEREK Adam; GRÓBARCZYK Marek Józef; GRZYB Andrzej; HANDZLIK Malgorzata; HIBNER Jolanta    Emilia; HUEBNER Danuta Maria; JAZŁOWIECKA Danuta; JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta; KACZMAREK Filip; KALINOWSKI Jarosław; KAMIŃSKI Michał Tomasz; KOLARSKA-BOBIŃSKA Lena;  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; KOZŁOWSKI Jan; KURSKI Jacek; LEGUTKO Ryszard Antoni; LIBERADZKI Bogusław; LISEK Krzysztof; ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna; MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz; MIGALSKI Marek Henryk; NITRAS Sławomir Witold; OLBRYCHT Jan; Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; PIOTROWSKI Miroslaw; PORĘBA Tomasz Piotr; PROTASIEWICZ Jacek; SARYUSZ-WOLSKI Jacek; SENYSZYN Joanna;    SIEKIERSKI Czeslaw; SIWIEC Marek; SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna; SONIK Boguslaw; SZYMANSKI Konrad; THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria Gräfin von; TRZASKOWSKI Rafał; WAŁĘSA Jarosław; WŁOSOWICZ Jacek Władysław; WOJCIECHOWSKI Janusz; ZALEWSKI Paweł; ZASADA Artur; ZEMKE Janusz; ZIOBRO Zbigniew; ZWIEFKA Tadeusz 

Cc: EFN
Subject: Deklaracja 40/2010

____________________________________________________________________________

PTP ZG 237/2010                                                                  Warszawa 6 lipca 2010 r.

 

Pan/i
Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

 

Szanowni Państwo!

Ponownie zwracam się z prośbą o podpisanie Oświadczenia pisemnego nr 40/2010 dotyczące pracowników służby zdrowia w UE. 

W imieniu polskich pielęgniarek Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie liczy na poparcie i oczekuje podpisania Oświadczenia pisemnego  40/2010 z 17 maja  2010  roku w dniu dzisiejszym, by Deklaracja mogła być rozpatrzona podczas posiedzenia w Strasburgu  w dniach 6-8 lipca 2010 r.

 

poważaniem

 

(-) prezes ZG PTP

 

Dorota Kilańska

 

ADRESY DO EUROPOSŁÓW

1.       Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

2.       Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,  

3.       Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,  

4.       Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,       

5.       Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,        

6.       Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,              

7.       Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,               

8.       Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,              

9.       Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,              

10.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,    

11.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,     

12.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,           

13.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,      

14.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,   

15.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,           

16.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,     

17.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,              

18.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,              

19.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,   

20.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,              

21.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,      

22.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,  

23.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,    

24.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,            

25.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,   

26.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

27.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

28.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,           

29.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

30.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,         

31.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,    

32.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,           

33.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,      

34.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,   

35.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

36.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,       

37.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,              

38.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,   

39.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,          

40.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,       

41.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,     

42.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,         

43.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,          

44.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,         

45.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,  

46.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,            

47.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

48.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,              

49.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,          

50.    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć