Testy na HIV dla bezpiecznej pracy
02.07.2010.

- "Zrób test na HIV, i Ty możesz być nieświadomie zakażona HIV"

Razem w Krajowym Centrum ds AIDS zapraszamy do podejmowania świadomych działań dla zdrowia i dlatego zachęcamy do badań w kierunku HBS, HIV.  

W codziennej pracy spotykamy się z pacjentem, który może stanowić "potencjalne źródło zagrożenia".

Nieopowiednie postępowanie i brak zabezpieczeń może powodować zagrożenie dla zdrowia.

Bądźmy świadomi zagrożeń i korzytsajmy z dostępnych możliwych do wykonania badań.

Jak wygląda bezpieczny sprzęt - zobacz...

Wykorzystanie bezpiecznego sprzętu może uchronić przed niepotrzebnym strachem i rozpadem związków, czy rodzin... Bądź świadomy/a, że nasz zawód to zawód, w którym nie ma możłiwości unieknięcia ryzyka zakażenia, ale trzeba wiedzieć, jak się chronić i co zrobić po zdarzeniu - do tego potrzebna jest wiedza.

Przy wykonaniu testu Masz prawo pełnej anonimowości - poznaj swoje prawa -  

 Poradnik dla pielęgniarek ICN/PTP 2009

"Zastanów się czy nie warto się przeszkolić w zakresie HIV/AIDS" więcej n stronie www.aids.gov.pl 


PAMIĘTAJ!!! 

Szkolenie kosztuje pracodawcę niewiele, natomiast koszty, które ponosi po Twojej ekspozycji na czynniki biologiczne  to 4000 zł, może więc zaoszczędzić na kilka szkoleń dla pielęgniarek, wykorzystaj to w negocjacjach i żądaj staowczo prawa do postępownia poekspozycyjnego. W Polsce w porównaniu w Wielką Brytanią, świadome postępowanie poekspozycyjne to niewielki odsetek...

 WIĘCEJ NA TEMAT DZIAŁAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELU MEDYCZNEGO

Dyrektywa 2010/32 - ochrona przed zranieniami - więcej ...