安iatowa Organizacja Zdrowia
23.01.2008.
 WHO
安iatowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization

www.who.ch

 

安iatowa Organizacja Zdrowia zosta豉 utworzona na podstawie konwencji podpisanej 22 lipca 1946 roku w miejsce Mi璠zynarodowego Biura Higieny Publicznej i Sta貫j Organizacji Higieny Ligii Narodów. Konwencja ta wesz豉 w 篡cie 7.04.1948 roku, po ratyfikowaniu jej przez 26 pa雟tw, st康 7 kwietnia obchodzony jest jako 安iatowy Dzie Zdrowia. Polska zosta豉 przyj皻a do 吏Z w dniu 6 maja 1948 roku, a wyst徙i豉 z niej w 1950 roku (podobnie jak inne pa雟twa socjalistyczne), a przyj皻a ponownie w styczniu 1957 roku.

Gównym celem 吏Z jest osi庵ni璚ie przez wszystkie narody mo磧iwie najlepszego stanu zdrowia.W wykonywaniu z這穎nych i wielokierunkowych zada 吏Z bior udzia pa雟twa cz這nkowskie, kieruj帷 do pracy swoich specjalistów. Z tytu逝 cz這nkostwa, Polska korzysta豉 i korzysta ze stypendiów przydzielanych przez 吏Z.

Do 1980 roku z tej mo磧iwo軼i skorzysta這 mi璠zy innymi 8 polskich piel璕niarek - mgr Teresa Ch皻nik, dr Barbara Dobrowolska, mgr Janina Kwiatek, mgr Halina Olszewska-Kulczycka, Maria Rozwadowska, mgr Maria Rybkowska-Lipi雟ka, mgr Maria Rychterska, mgr Halina Stecka-Fejfer. Kontakty piel璕niarek polskich z 吏Z mia造 bardzo ró積orodny charakter (np. seminaria) i by造 korzystne dla obu stron. Udzia Polek w pracy na rzecz 吏Z zawdzi璚za nale篡 dwóm polskim piel璕niarkom: Halinie Stefa雟kiej, przewodnicz帷ej Polskiego Towarzystwa Piel璕niarskiego oraz Jadwidze I篡ckiej, Naczelnikowi Wydzia逝 Programowego, a nast瘼nie wicedyrektorowi Departamentu 字ednich Szkó Medycznych. Wymiana do鈍iadcze z ww. organizacjami, jak i wizyty ich przedstawicieli w Polsce ukaza造 im obraz piel璕niarstwa polskiego, które w tym czasie sta這 na 鈔ednim poziomie europejskim.

Du瞠 znaczenie mia豉 przynale積o嗆 PTP do MRP, poniewa jednym z warunków cz這nkostwa w MRP by okre郵ony przez Rad standard piel璕niarstwa w kraju cz這nkowskim.