Konferencja ICN 2011
01.06.2011.

W dniach 4 - 7 maja 2011 r. odbyła się koleja 24 Konferencja Międzyanrodowej Rady Pielęgnarek.

Oficjalne otwarcie Konferencji  miało miejsce 4 maja 2011 r. o godz. 19.00, podczas którego zgodnie z tradycją delegacje organizacji pielęgniarskich, reprezentowanych w ICN, wystąpiły w strojach narodowych.

W ceremonii otwarcia 24 Kongresu ICN PTP reprezentowały od lewej: D. Kilańska, M. Kowalska (Lublin), B. Gorzkowicz (Szczecin), B. Dobrowolska (ZG PTP).

Podczas Konferencji uczestnicy w 25 sesjach plenarnych i sesjach głównych wysłuchali 700 referatów spośród 2063 zgłoszonych. Referaty wygłosiły pielęgniarki z 74 krajów świata.

Konferencja zakończyła  się 7 maja 2011 r. 

Referaty z sesji głównych znajdują się na stronie >>>

Strona Konferencji ZAPRASZAMY !

Kolejny Kongres 2013 r. w Melbourne