Zarys Kompetencji Pielęgniarki Specjalisty ICN
31.01.2010.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, dotyczącą regulacji zawodowych:

Zarys Kompetencji Pielęgniarki Specjalisty. Zalecenia Międzynarodowej Rady Pielęgniarek

 

POBIERZ