Pielęgniarstwo zawodem przyszłości
24.01.2010.

Zobacz artykuł Pracownicy przyszłości w onet.pl za the Guardian (dostęp 24.01.2010r.)