Wsparcie dla pielęgniarek z Haiti
18.01.2010.

Trzęsienie ziemi na Haiti dotknęło również pielęgniarek i ich rodziny. Wiele z nich jest bez domu i  kontaktu z bliskimi. Łączymy się w bólu z koleżankami.

Zachęcamy do wnoszenia opłat dla poszkodowanych do organziacji pomocowych. Wysyłając sms możesz pomóc wielu koleżankom. Niestety nie udało się nawiązać kontaktu z towarzystwem pielęgniarskim, ale ICN ciągle podejmuje próby.

 

Więcej informacji i sprawozdań dotyczących sytuacji można znaleźć także  na specjalnej stronie na stronie ICN www.icn.ch / Haiti_Earthquake.htm

 

Konta na które można wpłacać środki na pomoc dla koleżanek:

  UBS S.A. 
  P.O. Box 2600 
  1211 Geneva 2 
  Clearing no: 240 
  Nazwa właściciela: International Council of Nurses 
  Swift No: UBSWCHZH80A

   

  dla wpłat we Frankach Szwajcarskich: 
  Account no: C0-158267.0 
  IBAN No: CH33 0024 0240 C015 8267 0

   

  dla wpłat w Euro: 
  Account no: C0-247’396.1 
  IBAN No: CH03 0024 0240 C024 7396 1

  dla wpłat US Dollars: 
  Account no: C0-158267.1 
  IBAN No: CH06 0024 0240 C015 8267 1