Pielęgniarki a zmiany klimatyczne
09.01.2010.
Drodzy Koledzy,

W 2008 ICN przyjęła oświadczenie, stanowisko w sprawie Zmian Klimatu.  

ICN uznaje zmianę klimatu za ważną kwestię dla zawodu pielęgniarskiego, w szczególności w świetle wpływu na zdrowie ludzi i  wspólną odpowiedzialność dla utrzymania i ochrony środowiska naturalnego przed zubożeniem, zanieczyszczeniem środowiska, degradacją i zniszczeniem.

Negatywnymi skutkami zmian klimatycznych na zdrowie jest wpływ na systemy opieki zdrowotnej i świadczenia opieki zdrowotnej.  

ICN wzywa krajowe stowarzyszenia pielęgniarek (NNAs) i pielęgniarki, do podjęcia wielosektorowych działań na poziomie kraju  w celu złagodzenia skutków zmian klimatu na populację.

Znacząca liczba organizacji ochrony zdrowia, w tym ICN, rozpoczęła projekt Recepta na zdrową planetę, która została zainicjowana podczas spotkań klimatycznych w Barcelonie na początku listopada.

Recepta ta zdiagnozowała poważne skutki zdrowotne zmian klimatycznych, które zostały udokumentowane w różnych badaniach naukowych, w tym w niedawnym raporcie Lancet(http://www.thelancet.com/climate-change), oraz przez Światową Organizację Zdrowia (http://www.who.int/globalchange/climate/en/).

Recepta wskazuje, że  sektor zdrowia może odgrywać wiodącą rolę w działaniach dotyczących zmian klimatu poprzez zmniejszenie swojego wpływu na klimat (patrz http://www.noharm.org/global/issues/energy/ - pełny raport WHO i HCWH na ten temat).

 

Zmiany klimatyczne mają wpływ na zdrowie publiczne, jak i globalne środowisko naturalne. Zachęcamy pielęgniarki do zalogowania się na stronę Projektu Recepta na zdrową planetę  www.climateandhealthcare.org.

 

Dr Mireille Kingma 
Konsultant 
Nursing and Health Policy 
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek