Struktura Organizacyjna PTP
19.01.2008.
 PTP jest członkiem:
 ICN WENR EFN   
 od 1925/1961
 od 1978
 od 1971  od 1996

 

STRUKTURA PTP JEST W TRAKCIE REORGANIZACJI WYNIKAJĄCEJ Z ZATWIERDZONYCH W DNIU 18 09 2010 R. ZMIAN W STATUCIE