Międzynarodowa Agencja Kobiet !!!
17.09.2009.

WAŻNE!

Wieloletnie starania Międzynarodowej Rady Pielęgniarek wspierane działaniami lokalnymi towarzystw pielęgniarskich doprowadziły do powołania przez ONZ Międzynarodowej Agencji ds. Kobiet - stanowiska w sprawie oraz uchwała ONZ znajdują się pod adresem http://www.icn.ch/waa.htm

"Jest wiele pracy w nowej Agencji ONZ. Kobiety i dziewczęta, a nawet wszyscy obywatele i społeczności  nie mogą dłużej czekać na działania ONZ dla rozwiązania niedopuszczalnej nierówności płci, która prowadzi do ubóstwa, ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej, niewystarczającej edukacji, narażenia na przemoc i wiele innych czynników społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych, które negatywnie wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie kobiet i dziewcząt na całym świecie ",

ICN 17.09.2009.