XV Zjazd Delegatów PTP
16.09.2009.

XV Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa 27-28.11.2009 r. 

Zdjęcia 

Wyniki wyborów

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego XV Kadencji (2009 - 2013)

 

Główna Komisja Rewizyjna  (GKR) Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego XV Kadencji (2009 - 2013)

 

STANOWISKA XV KZD:

 Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowiska XV Krajowego Zjazdu Delegatów [POBIERZ]

Pomagamy sobie na wzajem, wspólpracujemy dla pielęgniarek

Poniżej poparcie okręgowych izb pielęgniarek i położnych dla stanowisk XV Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlasce [POBIERZ]

 

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku [POBIERZ]