Emerytury pielęgniarek wg ICN
12.05.2009.

Szanowne koleżanki i koledzy w 2008 r. ICN rozesłała do 130 stowarzyszeń pielęgniarek, członków ICN kwestionariusz ankiety z zapytaniem o sytuację pielęgniarek będących na emeryturze.

W Polsce nie udało się pozyskać takich danych, ponieważ ani ZUS, ani GUS nie potrafili podać ile wynosi wynagrodzenie pielęgniarki na emeryturze i w jakim wieku pielęgniarki w Polsce przechodzą na emeryturę.

Podaliśmy jedynie dane szacunkowe, co oczywiście nie odzwierciedla problemu np. podejmowania dodatkowej pracy przez pielęgniarki na emeryturze z uwagi na ubóstwo spowodowane niskim świadczeniem.

Przedstawiam wyniki opublikowanych przez ICN danych, niestety w j. angielskim. Informacje znajdują się Tutaj.