Pielęgniarstwo środowiskowe wg WHO i ICN
07.05.2009.
Christopher Lane, Adélio Fernandes Antunes (WHO), Mireille Kingma (ICN) : The nursing community, macroeconomic and public finance policies: towards a better understanding; Genewa: WHO, ICN 2009. wersja ang. Szukaj na stronie księgarni ICN Zobacz