Projekt "Rozmawiaj z Pacjentem !"
04.02.2009.

 

PTP
Patient Talk
 ICN

 

Program edukacjyny dla pacjentów ICN/Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2008  

 

Program Edukacyjny dla pacjentów ICN „Patient Talk!” Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie „Rozmawiaj z pacjentem!”
Spis broszur:
 1. Informacja zdrowotna dla pacjentów i konsumentów (Health information for patients and consumers)
 2. Bezpieczne stosowanie leków (Medication Safety)
 3. Ból głowy i radzenie sobie z migreną (Headache and Migraine Management)
 4. Depresja: stan, który można wyleczyć (Depression: A Highly Treatable Medical
 5. Walka z osteoporozą(Acting on Osteoporosis)
 6. Walka z otyłością (The Obesity Epidemic)
 7. Bezpieczne przyjmowanie leków przez osoby starsze (Safe Medication Use and Older Adults)
 8. Zdrowe starzenie się (Healthy Ageing)
 9. Żywienie osób w starszym wieku (Nutrition for Older Adults)
 10. Żyjąc z demencją (Dealing with Dementia)
 11. Odżywianie w okresie dzieciństwa  (Childhood Nutrition)  
 12. Odżywianie kobiet w ciąży i niemowląt  (Maternal and Infant Nutrition)
 13. Infekcje przenoszone drogą płciową (Sexually Transmitted Infections)
 14. Przemoc wobec dzieci:  co to jest i jak zapobiegać (Child Abuse: What it is and how you can help prevent it)
 15. Wirus brodawczaka ludzkiego (The Human Papillomavirus)
 16. Udar mózgu wśród kobiet  (Women and Stroke)
 17. Cel: zdrowie psychiczne (Targeting Mental Health)
 18. HIV/AIDS
 19. Samoopieka powszechnym priorytetem (Growing Trend in Self Care)
 20. Odczyny poszczepienne (OP) Adverse Events Following Immunisation (AEFI)
  
W projekcie udział wzięli:
Etap I.
tłumaczenie ulotek:

2006:
Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
Paweł Rucki – ulotka  2, 3;6,10,16
Beata Stępień - ulotka:14, 17, 18,
2007/2008:
Studenci Koła PTP Warszawskim Uniwersytetcie Medycznym:
1)Piotr Goworek – ulotki: 1,2,3,5,8,13,15,17,18,20
2)Małgorzata Durka - ulotki: 4
3)Renata Tańska - ulotka 19
4)Katarzyna Nikołajew – ulotki: 10,16
5)Aneta Dawiczewska – ulotka 6
6)Łukasz Czyżewski – ulotki: 11, 12
7)Magdalena  Zimińska – ulotka 7
2008      
Etap II
Ocena merytoryczna materiału:
Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz – ocena tłumaczeń ulotek nr 1 do 20    
Piotr Goworek – wskazanie stron www. dla pacjentów w j. polskim 
prof dr hab Tomasz Kostka, dr Ewa Borowiak, mgr mgr: Beata Brosowska, D. Kilańska – ocena merytoryczna stron www w j. polskim    
Etap III
techniczne opracownie projektu:
Polska wersja logo Projektu – Paweł Rucki  
techniczne opracownie tekstu i rysunków - D Kilańska
zakończenie pracy: Warszawa lipiec 2008