RN4CAST - Konferencja Kraków - Patronat PTP
31.10.2008.

 

rn4castsponsors
 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie objęło patronatem projekt  RN4CAST  "Prognozowanie Pielęgniarstwa. Planowanie zasobów ludzkich w pielęgniarstwie". 
Uprzejmie informujemy, że podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "100–lecie pielęgniarstwa w Polsce Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku" 2-3 czerwca 2011 r. w sesjach, które będą miały miejsce  w dniu 3 czerwca," odbędzie się spotkanie partnerów RN4CAST.
Podczas spotkania obędzie prezentacja wstępnych ustaleń RN4CAST Project. 
RN4CAST jest trzyletnim projektem finansowanym w ramach siódmego programu ramowego Komisji Europejskiej Program FP7-HEALTH-2007-B. Inicjatywa ma na celu  planowanie i prognozowanie zasobów pielęgniarskich w połączeniu z wynikami leczenia pacjentów w 12 europejskich krajach: Belgia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania i Norwegia. Także trzy kraje spoza Europy - Botswana, Chiny i Republika Południowej Afryki , które to kraje są zaangażowane w badania, dzięki czemu wyniki zostaną określone w perspektywie międzynarodowej.
  RN4CAST (Nurse (RN) Forecasting) konsorcjum gromadzi dane na temat środowiska pracy pielęgniarek i rozmieszczenia personelu pielęgniarskiego w szpitalach na podstawie źródeł administracyjnych i samych pielęgniarek . 
Dane będą powiązane z wynikami leczenia pacjentów na podstawie  danych rutynowo gromadzonych i  pochodzących z zebranych danych z wypisów ze szpitala  i danych  pacjentów uzyskanych od samych pacjentów na podstawie ich doświadczenia z pobytu w szpitalu.  RN4CAST daje możliwość generowania nowych rozwiązań na bardziej efektywne zarządzanie zasobami opieki.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "100–lecie pielęgniarstwa w Polsce Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku", Kraków 2-3 czerwca 2011, w tym"  spotkanie  RN4CAST zaplanowano na 03 czerwca między godziną 9 a 12:30UWAGASpotkanie partnerów odbywa się od 1 do 3 czerwca, a stakeholders 9-12:30 w dniu 3. 06.Osoba do kontatku  "Aleksandra Ziółkowska" Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,Z inicjatywy Europejskiej Frederacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), w projekcie uczestniczy również Polska, wykonawcami projektu jest Instytut Pielęgniarstwa CM UJ.

Skąd pomysł?Tradycyjne modele prognozowania pielęgniarstwa są niestety niedokładne i nierealne ponieważ biorą pod uwagę tylko niektóre  istniejące czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie i pozyskiwanie kadry pielęgniarskiej  (np. liczby studentów pielęgniarstwa, migracja …) lecz ignorują rozmieszczenie kadry pielęgniarskiej oraz jakość opieki. RN4CAST to projekt w ramach, którego  będą gromadzone dane dotyczące środowiska pracy pielęgniarek oraz rozmieszczenia kadry pielęgniarskiej otrzymane od administracji szpitala oraz od samych pielęgniarek. Dane te będą porównywane z wynikami leczenia pacjentów gromadzonymi w szpitalach. W ten sposób pozyskane zostaną dane, które wskażą wpływ środowiska pracy pielęgniarek na zatrudnianie pielęgniarek, ich odejścia z pracy oraz wyniki leczenia pacjentów. W wyniku tego badania obowiązujące modele  będą poddane ocenie i uzupełnione o ww. elementy. W projekcie uczestniczy 15 krajów: 11 z krajów europejskich-Belgia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania oraz 3 partnerów spoza Europy: Chiny, Południowa Afryka i Botswana. Każdy partner Europejski przeprowadzi badania od 20 do 50 szpitali w zależności od wielkości kraju w celu uzyskania informacji  na temat wyników leczenia dziesiątek tysięcy pacjentów i wpływu na nie obsad pielęgniarskich (badanie będzie dotyczyć około 350 szpitali  i ponad 50000 pielęgniarek z ww. krajów)Jest to największy projekt dotyczący obsad pielęgniarskich w Europie. Dzięki Uniwersytetowi Pensylwania  w USA, będzie możliwa analiza badań i porównanie z poprzednimi badaniami międzynarodowymi. Oficjalna strona projektu oraz Polski Zespół.