Aldona Kubica
10.04.2019.

Zakład Promocji Zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy, powołany w październiku 2017 roku zajmuje się edukacją pacjentów hospitalizowanych w Klinice Kardiologii, realizacją programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych oraz koordynuje działaniami Kompleksowej Opieki Specjalistycznej po Zawale Serca. Zakładem Promocji Zdrowia kieruje Pani dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK która od 4 lat jest kierownikiem Katedry Promocji Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Głównym obszarem zainteresowań i badań naukowych prof. Kubicy jest edukacja terapeutyczna oraz współpraca pomiędzy pacjentem a personelem medycznym.

„Akademia pacjenta po zawale serca“ to innowacyjny projekt polegający na skoordynowanych działaniach edukacyjnych i motywacyjnych skierowanych do pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego oraz do ich rodzin. Wdrażana innowacja jest kontynuacją wcześniejszych badań dotyczących skuteczności edukacji zdrowotnej, gotowości do wypisu ze szpitala, funkcjonowania w chorobie przewlekłej oraz realizacji planu terapeutycznego w tej populacji. Wyniki tych badań, których owocem są liczne publikacje w renomowanych czasopismach, prowadzonych przez nasz zespół we współpracy z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą pozwoliły zdiagnozować potrzeby, metody monitorowania i strategie działania zastosowane w projekcie „Akademia pacjenta.“

W skład zespołu projektu „Akademia Pacjenta po zawale serca” kierowanego przez prof. Aldonę Kubicę wchodzą: Agata Kosobucka – magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki zatrudniona w Katedrze Promocji Zdrowia CM UMK oraz w Zakładzie Promocji Zdrowia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Piotr Michalski – doktor nauk o zdrowiu, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista w zakresie żywienia klinicznego zatrudniony w Katedrze Promocji Zdrowia CM UMK oraz w Zakładzie Promocji Zdrowia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Łukasz Pietrzykowski – magister pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki zatrudniony w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i Katedrze Promocji Zdrowia CM UMK.