Sybilla Fiech
10.04.2019.
Sybilla Fiech

Zespół biorący udział w konkursie Pielęgniarka Roku 2018 „Innowacje w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej” z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w składzie: Sybilla Fiech członek Koła PTP Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Opole (od lewej), mgr Maria Grzeczna Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Opolu i mgr Krystyna Gębuś-Dinter członek Koła PTP Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Opole.

Pielęgniarki Krystyna Gębuś-Dinter i Sybilla Fiech pracują w Oddziale Pediatrii z Pododdziałem Gastroenterologii, Diabetologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i rozwijają swoją pasję zawodową w kierunku edukacji diabetologicznej.

Powstanie sali edukacji diabetologicznej było naszą inspiracją do udziału w konkursie "Innowacje roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej".