Alicja Nowik
10.04.2019.
Alicja Nowik

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, ukończyłam studia magisterskie z pielęgniarstwa. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji pielęgniarstwo rodzinne. W 2014 roku rozpoczęłam pracę zawodową w Gabinecie Zabiegowym Lekarza Rodzinnego „Olmedica” w Olecku i wtedy też zaczęłam rozwijać swoje zainteresowania badawcze z zakresu diabetologii.

Od początku swojej praktyki zawodowej, skupiam się przede wszystkim na analizie potrzeb pacjentów, co skłoniło mnie do działań na rzecz pacjentów z cukrzycą. Celem programu jest ułatwienie dostępu pacjentom z cukrzycą do oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia samokontroli, nauka pacjentów życia z chorobą, monitorowanie procesu samoopieki, mobilizowanie pacjentów do systematyczności działań, które zmniejszą ilość powikłań, wspieranie pacjentów w chorobie, wyjaśnienie celowości monitorowania glikemii oraz udzielania wsparcia psychologicznego, a także zmniejszenie poczucia bezradności i odizolowania – czym na co dzień się zajmuje. Akademia Diabetyka nie ogranicza się jedynie do poprawy jakości życia zdrowotnego, ale również psychicznego u osób cierpiących na cukrzycę. W tym celu organizuję spotkania integracyjne, wyjazdy, podczas których pacjenci są motywowani do podejmowania aktywności fizycznej, która jest nieodłącznym elementem leczenia pacjentów z cukrzycą, co pozwala na wymianę doświadczeń, a także pozytywnie wpływa na jakość ich codziennego życia.

Motywacją do wzięcia udziału w konkursie Innowacja Roku, była chęć zwrócenia uwagi, że świadomość choroby oraz współpraca z pacjentami przynosi wiele wymiernych efektów, a jednocześnie zwrócenie uwagi na fakt, iż pielęgniarki mogą być inicjatorami programów, które mają wpływ na proces leczenia pacjentów i przynoszą wiele korzyści.

W pracy zawodowej od zawsze przyświeca mi motto: „Poznanie choroby jest początkiem zdrowia”.