Justyna Wójciga
10.04.2019.
Wrocław

         Oddział VI Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu, rozlokowany jest na dwóch odcinkach w jego najstarszej części.

          Część Zespołu terapeutycznego Oddziału, odpowiedzialną za pielęgnowanie pacjentów stanowi Zespół pielęgniarsko – opiekuńczy, który tworzy 28 Pielęgniarek, Ratowniczka medyczna oraz 10 Opiekunek medycznych. Wśród pielęgniarek 5 to Specjalistki w dziedzinie Pielęgniarstwa długoterminowego, 1 Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego, 1 Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa kardiologicznego, 1 Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego oraz 2 Specjalistki w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego, 6 posiada tytuł Magistra pielęgniarstwa.

           Innowacyjność Programu zapobiegania uszkodzeniom ciała związanym z upadkami pacjentów w trakcie hospitalizacji, polega na wdrożeniu ujednoliconych, prostych i czytelnych zasad postępowania opracowanych dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych w Oddziale VI Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii, będących beneficjentami podjętych działań, wyeliminowaniu/ograniczeniu występowania upadków pacjentów oraz dla podniesienia jakości opieki nad pacjentem. W ramach tych działań uproszczono zasady kwalifikowania pacjentów do grupy zagrożonych upadkiem z zastosowaniem autorskiej skali, rozpoczęto informowanie zagrożonych pacjentów jak zapobiegać upadkom, wzmożono nadzór nad pacjentami zakwalifikowanymi do grupy zagrożonych upadkiem, zwiększono dostęp do informacji na temat zapobiegania upadkom poprzez opracowanie i umieszczenie na korytarzach dużego formatu plakatów o treściach edukacyjnych, poproszono zatrudnioną w Szpitalu Promotorkę zdrowia                o opracowanie ulotek informacyjnych dla pacjentów oraz opiekunów.

          Działania te zaowocowały wyeliminowaniem zdarzeń niepożądanych związanych                            z uszkodzeniem ciała pacjenta spowodowanych upadkiem, zwiększyły poczucie bezpieczeństwa zarówno u pacjentów jak również   u członków Zespołu.

           Projekt został dostrzeżony i oceniony pozytywnie w trakcie audytu akredytacyjnego w czerwcu 2018 roku, spotkał się również z aprobatą Zespołów pielęgniarskich w Szpitalu, dlatego uznałyśmy, że powinnyśmy go zaprezentować na szerszym forum.